Skip to main content

Công bố người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn

  • Họ và tên: Bà Võ Thị Phương Thảo
  • Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguơn
  • SĐT: 0949.782.665
  • Email: vtpthao01@angiang.gov.vn