Skip to main content

Công đoàn cơ sở cơ quan phường Vĩnh Nguơn nỗ lực là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

          Trong nhiệm kỳ qua 2018-2023, Công đoàn cơ sở cơ quan phường Vĩnh Nguơn luôn phát huy vị trí, vai trò của mình đoàn kết, nỗ lực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể.

          Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan phường Vĩnh Nguơn đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố để kịp thời phổ biến và triển khai tới các cán bộ, đoàn viên và người lao động trong đó chú trọng công tác tham mưu với cấp ủy đảng, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định, đặc biệt là quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp chuyên môn cùng cấp tăng cường giáo dục tư tưởng, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; thực hiện cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, xây dựng nề nếp tác phong làm việc khoa học, hiệu quả.

          Xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên về các nhiệm vụ chính trị; vì vậy, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan phường đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật đến 100% các đoàn viên và người lao động trong cơ quan được học tập, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cùa Nhà nước và các văn bản của Tổ chức Công đoàn, các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Thành phố và Đảng ủy, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành…Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 04 Chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công Đoàn Việt Nam lần thứ XI…                                      

          Cùng với đó, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh luôn được Ban chấp hành (BCH) Công đoàn cơ quan phường quan tâm; trong nhiệm kỳ phát triển 20 đoàn viên, hiện tại Công đoàn cơ quan phường có: 50 công đoàn viên (trong đó: Trình độ chuyên môn Thạc sỹ, Đại học đạt tỷ lệ 62%, trình độ lý luận chính trị Cao cấp và Trung cấp đạt 13,8%). Bên cạnh đó, BCH Công đoàn cơ quan phường luôn quan tâm xây dựng và bổ sung Quy chế làm việc của BCH Công đoàn, Quy chế hoạt động của ủy ban kiểm tra, Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và công đoàn phường; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong BCH, xây dựng chương trình hoạt động, công tác thu chi tài chính trên nguyên tắc đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho các thành viên trong BCH Công đoàn.

          Trong hoạt động công tác nữ công luôn có sự đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nhằm khuyến khích động viên chị em hăng hái tham gia các phong trào. Nhiệm kỳ qua, đã có 82 nữ cán bộ, công chức được LĐLĐ thành phố tặng danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", vào mỗi dịp Tết Thiếu nhi 1/6, rằm trung thu, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, BCH Công đoàn cơ quan phường chủ động, linh hoạt trong tổ chức tặng quà, thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập. Hàng năm, Công đoàn cơ quan phường đã phối hợp với Hội Phụ nữ phường tổ chức các hoạt động gặp mặt cán bộ nữ, tặng quà nhân nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10). Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể dục, thể thao của Công đoàn cơ quan phường luôn diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút nhiều đoàn viên tham gia. Các phong trào thi đua được Công đoàn cơ quan phường thường xuyên phát động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ" được 100% đoàn viên tích cực hướng hứng tham gia.

          Song song với các nhiệm vụ trên, Công đoàn cơ sở cơ quan phường Vĩnh Nguơn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên trong đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất cho công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện chế độ, chính sách và quyền lợi chính đáng của công đoàn viên, về tiền lương, thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN. Các hoạt động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ công đoàn viên, người lao động được triển khai kịp thời; tổ chức tặng quà tết nguyên đán, các ngày lễ hàng năm cho các công đoàn viên được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Hàng năm, xét duyệt đề nghị nâng lương cho các cán bộ, công chức đến niên hạn, đảm bảo đúng chế độ, đúng quy định; tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phường. BCH Công đoàn cơ quan phường chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan phường tổ chức các hoạt động thăm quan, học tập hàng năm.

          Với những nỗ lực trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở cơ quan phường Vĩnh Nguơn là chỗ dựa tin cậy và khẳng định tổ chức công đoàn đã thực sự phát huy được hiệu quả, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc đối với công đoàn viên và người lao động, giúp họ yên tâm công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.

Giang Thanh