Skip to main content

UBND TP Châu Đốc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

Sáng 02/6, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.

Đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến để thực hiện chu đáo công tác tổ chức lễ hội

hình 1

Hình 1

Tại cuộc họp, các tiểu ban phục vụ Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam cho biết, tất cả các công tác chuẩn bị từ các khâu tổ chức phần lễ, phần hội, đón tiếp đại biểu, công tác đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền, cổ động trực quan, chương trình biểu diễn nghệ thuật được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng phục vụ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.

hình 2

hình 2

Đồng thời, cuộc họp đã thông qua quyết định phân công các thành viên tiếp các đoàn tham dự lễ khai hội, lễ phục hiện, lễ tắm Bà Chúa Xứ núi Sam và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách đón tiếp các đoàn đại biểu, đoàn khách về dự lễ hội, phụ trách từng công việc, từng khu vực.

Trên cơ sở đó, các thành viên cùng trao đổi, đóng góp ý kiến để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện sự chu đáo, mến khách, thân thiện của địa phương và góp phần tổ chức thành công Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023.