Skip to main content

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Vĩnh Nguơn tổ chức bình nghị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Sáng ngày 08/12/2023 Hội đồng nghĩa vụ Quân sự (NVQS) phường Vĩnh Nguơn tổ chức bình nghị tuyển chọn và gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị nguồn cho công tác tuyển quân năm 2024 trên địa bàn 04 khóm. Dự buổi bình nghị có các đồng chí là thành viên Hội đồng NVQS Tp.Châu Đốc, Hội đồng NVQS phường, Ban Nhân dân 4 khóm và đại diện các gia đình có thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ trong năm 2024.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Vĩnh Nguơn tổ chức bình nghị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Vĩnh Nguơn tổ chức bình nghị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Tại buổi bình nghị, Hội đồng NVQS phường đã thông qua ý nghĩa, mục đích, yêu cầu cuộc bình nghị; phổ biến tóm tắt một số nội dung chính của Luật Nghĩa vụ quân sự, các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn cấp trên về công tác tuyển quân, các quy định về tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình. Đồng thời, cũng nói rõ những chế độ, chính sách được hưởng đối với gia đình quân nhân tại ngũ và quân nhân xuất ngũ; thông qua danh sách của các thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25 đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2024.

Buổi bình nghị được chuẩn bị và tiến hành chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo “Dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật”. Sau khi họp bình nghị, Hội đồng NVQS phường Vĩnh Nguơn sẽ tổng hợp lại danh sách, các ý kiến và báo cáo về Hội đồng NVQS Tp.Châu Đốc. Từ các bước chuẩn bị khá chặt chẽ và chu đáo ngay từ đầu, Hội đồng NVQS phường sẽ tiếp tục thực hiện tốt các bước theo hướng dẫn và thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự để công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo chỉ tiêu đúng theo kế hoạch của thành phố giao.

          Giang Thanh – Thành Thái