Skip to main content

Giới thiệu chung

LỜI GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯỜNG VĨNH NGUƠN

Vĩnh Nguơn là phường biên giới trực thuộc thành phố Châu Đốc, phía Đông giáp xã Đa Phước, huyện An Phú; Tây Nam giáp xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc; Tây Bắc giáp Vương quốc Campuchia; Nam giáp phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc; Bắc giáp xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú. Phường có diện tích tự nhiên 943ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 632,76ha; toàn phường có 04 khóm (Vĩnh Chánh 1, Vĩnh Chánh 2, Vĩnh Chánh 3 và Vĩnh Tân) với 2.083 hộ, 7.950 nhân khẩu.

Phường Vĩnh Nguơn được công nhận đạt chuẩn “Phường Văn minh đô thị” vào năm 2016 theo Quyết định số 1962/QĐ-KT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, đường giao thông nông thôn từ trung tâm hành chính phường đến các khóm đều được láng nhựa, bê tông hóa, có 01 trạm y tế phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, 04 trường học được xây dựng kiên cố đáp ứng yêu cầu dạy, học của giáo viên và học sinh, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và điện đạt 100%, người dân trên địa bàn phường chủ yếu sản xuất nông nghiệp, mua bán nhỏ lẻ và làm thuê.

Địa bàn phường có nhiều thuận lợi về nguồn nước, khí hậu, thời tiết ôn hòa, đất đai được phù sa bồi đắp, thuận lợi sản xuất nông nghiệp, trong đó thế mạnh của phường là lúa và cá. Tuy nhiên, do đặc thù tự nhiên địa hình thấp, chưa có đê bao kiểm soát lũ nên hàng năm chịu tác động không nhỏ của thiên tai làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn.