Skip to main content

Danh bạ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
I. Cán bộ 
1 Võ Thị Phương Thảo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 0949782665
2 Trịnh Chí Tâm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 0947584798
3 Lê Hoàng Phương Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối vận phường 0989252217
4 Nguyễn Thị Xuân Uyên Phó Chủ tịch HĐND phường 0982990058
5 Huỳnh Văn Tiếp Phó Chủ tịch UBND phường 0987119959
6 Huỳnh Thị Thùy Dung Phó Chủ tịch UBND phường 0987004876
7 Trần Văn Hưởng Chủ tịch UBMTTQVN phường 0972077870
8 Trần Thị Mỹ Dung Bí thư ĐTNCS Hồ Chính Minh phường 0977929076
9 Đỗ Thị Diễm Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 0987118019
10 Võ Thị Thanh Phương Chủ tịch Hội Nông dân phường 0915690700
11 Lê Xuân Thìn Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 0918857303
II. Công chức
1 Phạm Văn Được Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường 0382770204
2 Lý Chí Đạt Văn phòng - Thống kê (phụ trách Nội vụ) 0366474736
3 Kim Thái Bảo Văn phòng - Thống kê (phụ trách Tổng hợp) 0918800199
4 Phạm Thành Dũng Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách Tư pháp) 0795969615
5 Võ Thị Hồng Cẩm Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách Hộ tịch) 0963332106
6 Trần Thanh Phú Địa chính - Xây dựng – Đô thị & Môi trường 0917115399
7 Trương Thùy Trinh Địa chính - Xây dựng – Đô thị & Môi trường 0917222632
8 Lê Thị Mỹ Xuyên Tài chính - Kế toán (Kế toán ngân sách phường) 0949299277
9 Ngô Thị Thu Vân Tài chính - Kế toán (Kế toán thu) 0945139377
10 Ngô Mỹ Hằng Văn hóa - Xã hội 0987663943
III. Người hoạt động không chuyên trách
1 Võ Thị Ngọc Lan Phụ trách Công tác Xây dựng Đảng 0916959755
2 Thái Thị Hạnh Nhân Phụ trách Văn phòng Đảng ủy 0984460745
3 Dương Thị Lụa Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường 0917247579
4 Nguyễn Thị Bích Huyền Phó Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh phường 0333628192
5 Đặng Thị Hà Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường  0395764501
6 Thái Anh Dũng Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 0979908163
7 Phạm Ngọc Thiên Trang Phụ trách Văn thư - Lưu trữ 0907354991
8 Nguyễn Bá Vinh Phụ trách Văn thư - Lưu trữ 0943543441
9 Huỳnh Kim Lộc Phụ trách Xóa đói - Giảm nghèo, Gia đình & Trẻ em 0938522012
10 Trần Văn Tùng Phụ trách Giao thông - Thủy lợi 0913754730
11 Lê Ngọc Trị An Phụ trách Kinh tế - Kế hoạch 0913685830
12 Phan Đỗ Quốc Khang Chỉ huy phó BCH Quân sự phường 0913695440
13 Trần Quốc Dũng Chỉ huy phó BCH Quân sự phường 0975467039
IV. Các khóm
1 Nguyễn Minh Thành Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Vĩnh Chánh 1 0386228723
2 Lâm Trường An Phó khóm Vĩnh Chánh 1 0975163679
3 Trịnh Huỳnh Xuân Nhi Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm Vĩnh Chánh 1 0879057142
4 Nguyễn Thị Như Ngọc Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Vĩnh Chánh 2 0981908804
5 Huỳnh Thị Mỹ Nương Phó khóm Vĩnh Chánh 2 0981099041
6 Trần Thị Thủy Tiên  Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm Vĩnh Chánh 2 0916264270
7 Hồ Trần Thanh Huy Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Vĩnh Chánh 3 0836888292
8 Nguyễn Thị Hảo Phó khóm Vĩnh Chánh 3 0972061260
9 Nguyễn Thị Ngọc Quí Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm Vĩnh Chánh 3 0916639337
10 Nguyễn Thị Quý Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Vĩnh Tân 0982019053
11 Nguyễn Thị Thúy Phượng Phó khóm Vĩnh Tân 0386149032
12 Hà Thị Yến Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm Vĩnh Tân 0358530240