Skip to main content

Hội Nông dân phường Vĩnh Nguơn triển khai Chính sách liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa vụ đông xuân 2023 - 2024

 Nhằm thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, đầu ra nông sản được thuận lợi, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân trồng lúa, sáng ngày 30/11/2023 Hội Nông dân phường Vĩnh Nguơn phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn An Giang – Trạm Khuyến nông Tp.Châu Đốc - Công ty TNHH dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời tổ chức buổi triển khai Chính sách liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa vụ đông xuân 2023-2024 cho hơn 40 nông dân trên địa bàn phường.

Hội Nông dân phường Vĩnh Nguơn triển khai Chính sách liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa vụ đông xuân 2023 - 2024

Theo đó, đại diện Tập đoàn Lộc Trời đã triển khai thông tin về các chính sách áp dụng cho nông dân khi tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 2023 – 2024; các dịch vụ của công ty TNHH dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời; các mô hình canh tác đã triển khai; chính sách dành cho hợp tác xã; mô hình liên kết. Tại buổi triển khai, các nông dân đã có ý kiến trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị trong việc thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 2023 – 2024.

Thông qua buổi triển khai chính sách liên kết nhằm đảm bảo ổn định và phát triển tình hình sản xuất nông nghiệp của nông dân trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn trong thời gian tới. Ngoài ra, việc liên kết còn cho phép áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp, đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực quản lý điều hành và tổ chức sản xuất theo hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp, từ đó tạo đầu ra bền vững cho nông sản của người nông dân.

                                                                                                                                                                                          Giang Thanh – Thành Thái