Skip to main content

HĐND phường Vĩnh Nguơn tổ chức kỳ họp thứ 8 , khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 HĐND phường Vĩnh Nguơn tổ chức kỳ họp thứ 8 , khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

          Sáng ngày 26/12/2023, HĐND phường Vĩnh Nguơn, khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 8, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến tham dự có ông Nguyễn Văn Lập – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố - Đại biểu HĐND Tp.Châu Đốc, đơn vị bầu cử số 8, bà Đỗ Thị Thuý Hà - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường, ông Trịnh Chí Tâm - Phó Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường chủ tọa kỳ họp.

HĐND phường Vĩnh Nguơn tổ chức kỳ họp thứ 8 , khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

          Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và  nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Cụ thể, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quản lý tốt. Công tác quy hoạch và quản lý xây dựng được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được chú trọng, kết quả vận động “Quỹ vì người nghèo” được trên 324 triệu đồng, qua đó chi thăm hỏi tặng quà tết cho 1.088 lượt gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, lực lượng công an, quân sự, cất 01 căn nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, sửa chữa bè cho 01 hộ cận nghèo, hỗ trợ 03 lượt khám chữa bệnh, hỗ trợ khó khăn đột xuất 02 trường hợp (bị tai nạn giao thông và bị hoả hoạn), mua bảo hiểm tai nạn cho 17 lực lượng dân quân thường trực và mua bảo hiểm y tế cho 01 hộ khó khăn. Cất mới 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường với tổng số tiền 500.000.000đ, đã nghiệm thu bàn giao 08 căn, còn 02 căn chưa bàn giao. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hoá, văn nghệ từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện hoàn thành đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu.

          Tại kỳ họp Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN phường cũng đã thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị đề xuất của cử tri trước đó; UBND phường thông qua báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2024; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường; Thường trực HĐND phường thông qua tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024; các báo cáo chuyên đề.

          Tại kỳ họp này, nhiều đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát đúng với tình hình thực tế ở địa phương. Kỳ họp HĐND phường đã thông qua 04 dự thảo Nghị quyết: về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024; về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phường năm 2023; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2024.

                                                                                                                                                                                      Giang Thanh – Thành Thái